CPM, CTC en CTR

CTR, CPC en CPM zijn afkortingen voor verschillende afrekenmodellen welke in dit blog worden behandeld.

Wat is  CTR?

CTR = Click Through Rate (Klikratio). Het is de uitkomst in procenten (een verhouding) van de formule:

(aantal Klikken op een advertentie x 100) gedeeld door het aantal Paginaweergaves

De uitkomst geeft aan hoeveel procent van je bezoekers of lezers klikken op een advertentie.

Voorbeeld berekening CTR:

 • Je hebt in één maand 20.000 Paginaweergaves (bezoekers).
 • Er is in die maand 90 keer op een advertentie geklikt.
 • De CTR is dan 0,45%, want
 • (90 x 100) / 20.000 = 0,45%

Er zijn geen vaste richtlijnen voor een goede of slechte CTR. Dat is geheel afhankelijk van je website of blog, de inhoud (mainstream of niche), de bijpassende advertenties en uiteraard het aantal lezers. Voor sommigen is de CTR helemaal niet belangrijk; zij kijken slechts naar de euro’s aan het einde van de dag, week of maand. Daar is wat voor te zeggen: met een lage CTR kun je toch (relatief gezien) mooie opbrengsten hebben en met een hoge CTR is het toch mogelijk om relatief weinig inkomsten te hebben.

Wat is  CPC?

CPC = Cost Per Click. Soms zie je overigens de afkorting EPC: Earnings Per Click. Het is de gemiddelde waarde per klik op een advertentie. Elke advertentie heeft zijn eigen waarde en die kan laag (1 cent) of hoog zijn, bijvoorbeeld 1 of 2 euro of nog veel meer. Dit is afhankelijk van wat de adverteerder er voor over heeft. De CPC is dus variabel en verandert hierdoor gedurende de dag, tenzij je één klik hebt of elke klik toevallig dezelfde waarde heeft. Over een week of maand gezien, zal de CPC minder variëren omdat het gemiddelde dan over meer gegevens wordt berekend.

Wat is CPM?

CPM = Costs Per Mille ofwel ‘Kosten per duizend’ (Mille is Latijns voor 1.000). De Pagina-CPM is de gemiddelde kosten per duizend paginaweergaves met de formule:

(kosten gedeeld door het aantal Paginaweergaves) x 1.000

Voorbeelden:

Google AdSense geeft in je overzicht bij kosten Euro 20,- aan terwijl het aantal Paginaweergaves op dat moment 5.000 is, dan is je Pagina-CPM Euro 4,-. Want:

 • (20,- / 5.000) x 1.000 = 4,-

Nog een voorbeeld: Geschatte kosten is Euro 1,-  bij 250 Paginaweergaves. CPM is dan Euro 4,-.

 • (1,- / 250) x 1.000 = 4,-

Met de Pagina-CPM kun je makkelijk je kostenvan week tot week of van maand tot maand vergelijken omdat het aantal Euro’s telkens gerelateerd is aan 1.000 Paginaweergaves. Het maakt dus niet uit of je in werkelijkheid meer of minder dan duizend bezoekers had om ze onderling te vergelijken.

Reken je niet rijk

Indien je bent aangesloten bij het advertentieprogramma van Google AdSense zul je in het begin regelmatig naar je overzicht kijken om te zien hoe e.e.a. zich ontwikkeld. Zeker de eerste dagen kunnen je bepaalde zaken opvallen die je niet helemaal kunt plaatsen. Aangezien je slechts weinig gegevens hebt waarop de berekeningen zijn gebaseerd, kun je een heel vertekend beeld zien.

Stel dat je eerste lezer van de dag (Paginaweergave van die dag is dan 1) op een advertentie klikt met een waarde van 50 cent en iets later – Google AdSense loopt een paar uur achter met de verwerking – roep jij je eigen dagoverzicht op:

 • CPC = Euro 0,50
 • CTR = 100%
 • RPM = Euro 500,-

Maar na 10 Paginaweergaves zonder verdere Klikken:

 • CPC = Euro 0,50
 • CTR = 10%
 • RPM = Euro 50,-

Maar na 100 Paginaweergaves zonder verdere Klikken:

 • CPC = Euro 0,50
 • CTR = 1%
 • RPM = Euro 5,-
Advertenties

Webanalytics

Wat is webanalytics?
“Het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van internetdata met als doel het begrijpen en optimaliseren van het gebruik van websites”

Van webstatistics naar webanalytics
Webanalytics is in het verleden ontstaan uit webstatistics. Hierbij werden website cijfermatig bekeken aan de hand van bezoekers, pageviews, hits etc. en hier bleef het dan ook bij. Vaak werden deze “analyses” gedaan door de  technische websitebeheerder, waarbij de organisatie centraal werd gezet. In de loop der tijd is dit veranderd naar een echte analyse, waarbij wordt gekeken vanuit de bezoeker:

– Waar komt deze vandaan?
– Welke route legt hij af?
– Waar haken de meeste bezoekers af?

Ruim genomen kan je meten op onderstaande 5 elementen

Afbeelding

Komen
VB: Het aantal bezoekers, verkeersbronnen (directe, zoekmachine, verwijzing en email), tijdstip van bezoek, geografische herkomst en weigeringspercentage, etc

Kijken
VB: Aantal bezoekers op een bepaalde pagina, pages per bezoeker, duur van het bezoek, zoekgedrag, punt van vertrek, etc.

Kiezen
VB: Het klikken op een product, aanmelden, aanvragen, etc..

Conversie
VB: Aantal kopers/ aanmelders / aanvragers, betaling/ verzending/ voorwaarden/ garantie, etc.

Terugkomen:
VB: herhalingsbezoeken

Hulpmiddel
Bij webanalytics moet altijd goed in het achterhoofd worden gehouden dat het alleen moet worden gebruikt als hulpmiddel. En niet per definitie en hoge of lage score op een bepaald aspect goed of slecht is. Zo kan een korte bezoeksduur van een website ontstaan uit een slechte pagina waarop snel weg wordt geklikt of goede landingspagina’s waardoor een bezoeker direct vind wat hij zoekt.

Content strategie

Vandaag gaan we het hebben over content strategie. Wat is content strategie?

Content strategie wordt vaak verward met tekstschrijven, maar content strategie is veel meer dan dat. Content strategie is de samenhang van de verschillende content met daarachter een bepaalde redenatie (de strategie).

Content strategie bestaat uit:
– owned media
– paid media
– earned media

Content creëren en publiceren kan vanuit verschillende oogpunten worden gedaan, zoals informeren, beïnvloeden, bedrag veranderen of tot actie aansporen. Bij een content strategie wordt de content altijd gepubliceerd met een bepaald doel. Deze doelen kunnen uit verschillende dingen bestaan, bijvoorbeeld hoeveel likes op Facebook of hoeveel actieve bezoekers op de website.

Meten = weten
Om te kijken of de doelen worden behaald moet er worden gemeten. Zo moeten er KPI’s worden vastgesteld zodat kan worden bekeken of de doelen zijn behaald en/of de strategie moet worden gehandhaafd of aangepast.

Het belangrijkste voor de organisatie om vast te stellen is het DNA van de organisatie. Waarom doen wij dit?

Plaatsen van content
Bij het plaatsen van content moet worden bepaald wat de tone of voice is van de content. Om zoveel mogelijk van je doelgroep te kunnen bereiken kan er altijd voor worden gekozen om 2 berichten met dezelfde strekking te plaatsen, maar met een verschillende tone of voiceAfbeelding. Je moet hierbij denken aan het aanspreken met “u”of “jij” en formeel of informeel.

Op ieder medium is een andere manier van communiceren gewenst. Op Twitter worden korte berichten geplaatst met daarbij misschien een link naar het artikel, terwijl persberichten veel langer zijn en vaak informatiever.

Om te gaan meten is het belangrijk om een nulmeting te gaan doen. Vanuit de nulmeting is te bepalen wat de impact van je geplaatste content is.

Om de impact te vergroten is het belangrijk beinvloeders te bereiken, deze mensen hebben vaak een groot netwerk en delen kennis met anderen.  Door deze beinvloeders voor je te laten werken kun je je bereik aanzienlijk vergroten.

Om aan de slag te gaan nog een aantal belangrijke tips:
– Maak een lijst van interessante onderwerpen.
– Bepaal wie er over die onderwerpen gaat schrijven.
– Maak een lijst van partijen die benadert kunnen worden.
– Ga afspraken plannen met deze partijen.
– Maak een contentagenda en richt die in met onderwerpen. Maak onderscheid tussen vaste items, projectmatige items en actualiteiten.

Online onderzoek

Donderdag 26 september 2013 hebben we een gastcollege mogen ontvangen van Menno Urbanus. Menno is eigenaar bij R2 Research, een specialist in marktonderzoek. Vandaag gaan we het hebben over online onderzoek. Wat ik weet over online onderzoek is dat er extreem veel te vinden is, maar vandaag zullen we gaan leren hoe we met al deze informatie om kunnen gaan.

Ontwikkeling
Menno gaat van start….. In online onderzoek is dezelfde ontwikkeling te zien als die we kennen van verschillende andere online onderwerpen (online in het algemeen). Eerst was er onderzoek 1.0, “one way traffic”  , kenmerken voor deze fase zijn face-to-face, telfoon en pen & papier onderzoek. Na deze fase komt onderzoek 2.0 met internetpanels, fora en co-creatie. Vervolgens komen we in, je raadt het al, onderzoek 3.0. Onderzoek 3.0 bestaat uit “social converstaions”.

Social media
Iedereen kent deze social conversations uit de verschillende social media. Tweets op Twitter, statusupdates op Facebook, posts of fora, ga zo maar door. Maar hoe kun je uit al deze berichten een fatsoenlijk onderzoek doen? Nieuw aan dit onderzoek is de focus op conversaties, maar de keuze welke “eenheden” je gaat analyseren blijft. Binnen onderzoek 3.0 hoef je niet meer door middel van vragen aan personen aan je antwoorden te komen, maar deze antwoorden zijn te vinden in de verschillende conversaties op de social media.

Soorten online onderzoek
Voor online onderzoek zijn afhankelijk van je aantal deelnemers verschillende mogelijkheden:

– Online interview (1 persoon)
– Online focus groep (6 -8 personen)
– Moderated forum discussie (40-60 personen)
– Online enquête (60 of meer personen)

Voordelen online onderzoek
Online onderzoek biedt ten opzichte van offline onderzoek een paar belangrijke voordelen. Online onderzoek kun je invullen wanneer het je uitkomt, je kunt interactief beeldmateriaal tonen, informatie wordt direct vastgelegd en de respondent is herbenaderbaar.

Analyse social media
Voor de analyse van social media zijn een aantal belangrijke tools beschikbaar, zoals Sproutsocial, Radian6en Hootsuite. Met deze tools is het eenvoudig om de sfeer op social media over een bepaald onderwerp of bepaalde organisatie inzichtelijk te maken. Wat is er te zien op de social media?

-Wat wordt er over ons gezegd?
-Op welke sociale netwerken wordt er over ons gesproken?
-Zijn deze conversaties positief of negatief?
-Wie zegt er wat over ons?
-Hoeveel mensen hebben het over ons?
-Hoe vindt de deling van informatie plaats?
-Wat kan ik leren van onze community?

Al deze informatie geeft een belangrijk inzicht in de houding van consumenten tegenover merken of producten en de tevredenheid van de consumenten.

Ga dus aan de slag met deze tools en zie hoe de community over u denkt!

SEO

Vandaag 19-09-2013 krijgen we een stoomcursus zoekmachine marketing van gastdocente Pleuntje de Groot Sr. SEO Consultant bij iProspect. De agenda laat zien dat we het onder andere gaan hebben over SEO, SEA en content marketing. Voor mij alle drie onderwerpen waarvan ik heel weinig kennis heb.  Voor dit blog zal ik me voornamelijk focussen op SEO.

Wat is SEO?

SEO (search engine optimalization) zijn de activiteiten waarmee het mogelijk is een website hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van Google. Het is een vorm val pullmarketing om bezoekers naar de site te trekken. organicorpayed

Waarom SEO?
– Het is relatief goedkoop
– Je Return-of-investment is zeer inzichtelijk
– Je concurrentie is er
– En natuurlijk je klant is er.

Bijna iedereen googelt, het is dus zeer belangrijk dat jij als organisatie daar aanwezig bent. Veel bedrijven leggen voor SEO hun focus verkeerd. Ze blijven vaak op de traditionele manier kijken vanuit de organisatie in plaats vanuit de klant/prospect.

SEO bestaat uit 3 onderdelen: techniek, content en linkstrategie. In het verleden lag de focus voornamelijk op techniek, langzamerhand is dit verschoven naar meer content en linkstrategie.  Omdat google steeds haar “regels” verandert staat SEO nooit stil. Het is een ungoing proces, waarbij het een wedstrijd blijft je concurrentie voor te zijn.

Techniek

Voor de techniek is het voornamelijk belangrijk om de crawlability van je website goed op orde te hebben. Dit doe je door:

– HTML links
– Duidelijke unieke URL’s
– Goede structuur van de website
– (XML) sitemaps
– Geen hindernissen zoals Flash, Javascript en frames.
– Goede beschrijving van afbeeldingen
– Goede landingspagina’s
– Goede 404-pagina’s
– Geen duplicate content

Content

Op het gebied van content moet de gebruiker en de zoekmachine snel kunnen bepalen wat het onderwerp van de website is. Gebruik hiervoor:

– Zoekresultaat
– URL
– Paginatitel
– Tussenkopjes
– Opsommingen
– Lopende tekst
– Interne links

Door een goed zoekresultaat zorg je ervoor dat je in google boven je concurrentie komt te staan. Om tot een goed zoekresultaat te komen zorg je de invulling van een title-tag en meta-tag description.

Linkstrategie    

Links naar je website worden zeer gewaardeerd door Google en geven je een hogere zoekpositie. Zorg er dus voor dat (relevante) websites naar jouw site linken.

Bedankt voor het lezen van mijn blog. Tot volgende week!